De Stichting Vrienden Gezinshuizen Ermelo is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. Fiscaalnr. 820934367