Natuurlijk kunnen we de projecten alleen realiseren dankzij uw giften, waarvoor wij erg dankbaar zijn. Zonder uw steun was het voor ons niet mogelijk dit voor de kinderen te doen.

Ook namens hen hartelijk dank!

Sponsoren/Fondsen/Bedrijven/Donateurs:

 • Ars Donandi, het Russel-ter Brugge fonds
 • St. Aktie '68
 • St. Algemeen Welzijnsfonds
 • Broekhuis Harderwijk
 • St. Carpe Diem Ulvenhout
 • Johanna Donk Grote Stichting
 • Dorpsgolf Ermelo
 • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting te Den Haag
 • Familiefonds van Dusseldorp te Haarlem
 • ’s Heeren Loo
 • Kattendijke/Drucker Stichting
 • St. Madurodam Steunfonds
 • Stichting SFO te ‘s Hertogenbosch
 • Pasman Stichting te Den Haag
 • Paulus Elektro & Beveiligingen te Ermelo
 • Looland Lanyards te Harderwijk
 • Fundatie Luden van Stoutenburg te Amsterdam
 • Nout Transport te Putten
 • Rabobank Stimuleringsfonds
 • Stinafo te Den Haag
 • St. Weeshuis der Doopsgezinden
 • Schildersbedrijf Van Buuren Ermelo
 • Wuestman Harderwijk
 • ADS Schoonmaakgroep
 • Brivec
 • Fonds Nuts Ohra
 • Dr. C.J. Vaillant Fonds
 • Dirk Jan & Kitty Reek-Versteegh Stichting
 • L.P. Petersen Ermelo

Deze site is mede mogelijk gemaakt door Looland Lanyards te Harderwijk en het Rabobank Stimuleringsfonds.